Võta meiega ühendust

KredExi tehniline konsultant

KredExi Toetus, mille osakaal on 25% või 40% (Ida-Viru maakonnas vastavalt 35% või 50%), kortermaja rekonstrueerimise taotlemisel peab taotleja sõlmima lepingu KredExi tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab KredExi tehniline konsultant teenust. KredExi Tehniline konsultant nõustab taotlejat projekti elluviimisel. (Projekteerimine, kredexi toetuse taotlemine, ehitusjuhtimine, projektijuhtimine).

Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja/või rekonstrueerimistööde koordineerimine vastavalt käesolevas määruses toodud tingimustele, sealhulgas suhtlemine korteriühistu või kohaliku omavalitsusega ning projekteerijate ja töövõtjatega.

KredExi tehniline konsultant vastutab kogu protsessi vältel oma kutsetunnistusega, peab ära hoidma kõik võimalikud tekkivad ehitusvead ja ei tohi vastu võtta ebakvaliteetselt tehtud ehitustöid.

Kortermaja projekteerimine, renoveerimisprojekt, ehitusprojekt

Oleme spetsialiseerunud hoonete piirdetarindite, välispiirete renoveerimisprojektidele. Teostame arhitektuurse ja ehitusliku osa projekteerimistöid. Projekteerime katuste-,
fassaadide-, soklite-, vundamentide soojustamist, rekonstrueerimist, lisaks keskkütte- ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisprojektid. Meie majade ehitusprojektid sisaldavad seletuskirja, vaateid, põhiplaane, ehituslikke sõlmi, mahutabelit, ehituslikke tehnilisi juhendeid. Oodatud korteriühistud – kortermajad, ühiskondlikud hooned, ärihooned, eramajad.

Projektijuhtimine, Ehitusjuhtimine

Ehituspetsialist (või ka juriidilise isik) kelle tegevus on suunatud tellijale ehitusprojekti kavandamisel ja teostamisel, s.o vastutuse kandmine ehitusprojekti eduka teostamise ja selleks ettenähtud raha sihipärase kasutamise eest.

Meie ehitustegevusload ja koolitused

Koolitused

Ehitustegevusload:

Kpartner ehitus on registreeritud MTR’is
(Majandustegevuse register)

Ehitusjuht – tase VI (Kutsetunnistus 136403)
Töödejuht – tase V (Kutsetunnistus 136404)
Ehitamine EEH003795
Projekteerimine EEP001515
* vaata siit

Usalda kuid kontrolli:

Krediidiinfo

Küsi hinnapakkumist juba täna!

Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!