KredExi tehniline konsultant, korteriühistu ehitus projektijuhtimine, projekteerimine, ehitusjuhtimine, kortermaja renoveerimine
Võta meiega ühendust

KredExi tehniline konsultant

Kortermaja renoveerimise, rekonstrueerimise taotlemisel peab taotleja sõlmima lepingu KredExi tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab KredExi tehniline konsultant teenust. KredExi Tehniline konsultant nõustab taotlejat renoveerimisprojekti elluviimisel. (Projekteerimine, kredexi renoveerimistoetuse taotlemine, ehitusjuhtimine, projektijuhtimine).

Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga korterelamu, kortermaja renoveerimise, rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja/või rekonstrueerimistööde koordineerimine vastavalt käesolevas määruses toodud tingimustele, sealhulgas suhtlemine korteriühistu või kohaliku omavalitsusega ning projekteerijate ja töövõtjatega.

KredExi tehniline konsultant vastutab kogu protsessi vältel oma kutsetunnistusega, peab ära hoidma kõik võimalikud tekkivad ehitusvead ja ei tohi vastu võtta ebakvaliteetselt tehtud korteriühistu kortermaja renoveerimis ehitustöid.

KredExi korteriühistu kortermaja renoveerimine ja korterelamu soojustamise renoveerimistoetus 2019 aastast

Toetust saab 30% Tallinnas ja Tartus
40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas. Ülejäänud Eestis saab toetust 50%.

Teistes piirkondades välja arvatud Tallinnas ja Tartus, on võimalik taotleda toetust 10% vähem, kui ei täideta kõiki ettenähtud tingimusi, nt ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet vanu teostatud ehitustöid ei pea lammutama ega ümber tegema kuid oluline on täita uute töödega energiatõhususarvu klass.

Asustus- ja haldusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel madalam kui 200 €/m², ja Ida-Viru maakonnas asuva kortermaja rekonstrueerimisel võib töid teostada osaliselt ja sellisel juhul on toetuse maksimaalne osakaal 30% rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest projekti kohta.

Renoveerimistoetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot taotleja kohta, osalisel 100 000 eurot taotleja kohta.

Kortermaja projekteerimine, renoveerimisprojekt, ehitusprojekt

Oleme spetsialiseerunud hoonete piirdetarindite, välispiirete renoveerimisprojektidele ja ehitustöödele. Teostame arhitektuurse ja ehitusliku osa projekteerimistöid. Projekteerime katuste-, fassaadide-, soklite-, vundamentide soojustamist, rekonstrueerimist, lisaks keskkütte- ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisprojektid. Meie majade ehitusprojektid sisaldavad seletuskirja, vaateid, põhiplaane, ehituslikke sõlmi, mahutabelit, ehituslikke tehnilisi juhendeid – kõik vajalik hea ehitustava läbiviimiseks. Oodatud korteriühistud – kortermajad, ühiskondlikud hooned, ärihooned, eramajad.

Projektijuhtimine, Ehitusjuhtimine

Ehituspetsialist, Ehitusjuht (või ka juriidilise isik) kelle tegevus on suunatud tellijale ehitusprojekti kavandamisel ja teostamisel, s.o vastutuse kandmine ehitusprojekti eduka teostamise ja selleks ettenähtud raha sihipärase kasutamise eest.

 

Meie ehitustegevusload ja täiendkoolitused

Ehituse koolitused

Ehitustegevusload ja ehituslitsentsid:

Kpartner ehitus on registreeritud MTR’is
(Majandustegevuse register)

Ehitusjuht – tase VI (Kutsetunnistus 136403 – Üldehitustööd)
Töödejuht – tase V (Kutsetunnistus 136404 – Üldehitustööd)
Ehitamine EEH003795
Projekteerimine EEP001515
* vaata siit

Usalda kuid kontrolli:

Krediidiinfo

Küsi hinnapakkumist juba täna!

Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!