KredExi tehniline konsultant, korteriühistu ehitus projektijuhtimine, projekteerimine, ehitusjuhtimine, kortermaja renoveerimine
Võta meiega ühendust

KredExi tehniline konsultant

Kortermaja renoveerimise, rekonstrueerimise taotlemisel peab taotleja sõlmima lepingu KredExi tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab KredExi tehniline konsultant teenust. KredExi Tehniline konsultant nõustab taotlejat renoveerimisprojekti elluviimisel. (Projekteerimine, kredexi renoveerimistoetuse taotlemine, ehitusjuhtimine, projektijuhtimine).

Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga korterelamu, kortermaja renoveerimise, rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja/või rekonstrueerimistööde koordineerimine vastavalt käesolevas määruses toodud tingimustele, sealhulgas suhtlemine korteriühistu või kohaliku omavalitsusega ning projekteerijate ja töövõtjatega.

KredExi tehniline konsultant vastutab kogu protsessi vältel oma kutsetunnistusega, peab ära hoidma kõik võimalikud tekkivad ehitusvead ja ei tohi vastu võtta ebakvaliteetselt tehtud korteriühistu kortermaja renoveerimis ehitustöid.

KredExi korteriühistu kortermaja renoveerimine ja korterelamu soojustamise renoveerimistoetus 2023 aastast

Toetust saab 30% Tallinnas ja Tartus
40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas. Ülejäänud Eestis saab toetust 50%.

Teistes piirkondades Tallinnas ja Tartus külgnevate valdade asustusüksustes, kus taotluse esitamisele eelneva aasta kinnisvara turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 eurot ruutmeeter ja Ilmatsalu alevikus, Märja alevikus, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas asustusüksusena asuva korterelamu, välja arvatud miljööväärtuslikule hoonestusalale jääva, väärtusliku üksikobjektina määratletud, kultuurimälestiseks tunnistatud, muinsuskaitsealal asuva või UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud korterelamu, rekonstrueerimisel 40 protsenti.

Ülejäänud Eestis kredexi kortermaja renoveerimise toetus 50%.

Toetuse osakaal on kümme protsenti madalam kui projekti elluviimise tulemusena ei tagata kõiki nõudeid, peab toetuse saaja projekti elluviimise tulemusena saavutama vähemalt energiatõhususarvu klassi D (energiatõhususarv ETA ≤180 kWh/(m²*a)). Tartus ja Tallinnas nimetatud toetust korterelamu renoveerimiseks taotleda ei saa, küll aga miljööväärtuslikul alal ning küültuurimälestiseks tunnistatud.

Asustus- ja haldusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel madalam kui 200 €/m², ja Ida-Viru maakonnas asuva kortermaja rekonstrueerimisel võib töid teostada osaliselt ja sellisel juhul on toetuse maksimaalne osakaal 30% rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest projekti kohta.

Renoveerimistoetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot taotleja kohta, osalisel 100 000 eurot taotleja kohta.

Kortermaja projekteerimine, renoveerimisprojekt, ehitusprojekt

Oleme spetsialiseerunud hoonete piirdetarindite, välispiirete renoveerimisprojektidele ja ehitustöödele. Teostame arhitektuurse ja ehitusliku osa projekteerimistöid. Projekteerime katuste-, fassaadide-, soklite-, vundamentide soojustamist, rekonstrueerimist, lisaks keskkütte- ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisprojektid. Meie majade ehitusprojektid sisaldavad seletuskirja, vaateid, põhiplaane, ehituslikke sõlmi, mahutabelit, ehituslikke tehnilisi juhendeid – kõik vajalik hea ehitustava läbiviimiseks. Oodatud korteriühistud – kortermajad, ühiskondlikud hooned, ärihooned, eramajad.

Projektijuhtimine, Ehitusjuhtimine

Ehituspetsialist, Ehitusjuht (või ka juriidilise isik) kelle tegevus on suunatud tellijale ehitusprojekti kavandamisel ja teostamisel, s.o vastutuse kandmine ehitusprojekti eduka teostamise ja selleks ettenähtud raha sihipärase kasutamise eest.

 

Meie ehitustegevusload ja täiendkoolitused

Ehituse koolitused

Ehitustegevusload ja ehituslitsentsid:

Kpartner ehitus on registreeritud MTR’is
(Majandustegevuse register)

Ehitusjuht – tase 6 (Kutsetunnistus 205676 – Üldehituslik ehitamine)
Töödejuht – tase 5 (Kutsetunnistus 203644 – Üldehitustööde tegemine)
Ehitamine EEH003795
Projekteerimine EEP001515
* vaata siit

Usalda kuid kontrolli:

Vikerpuu OÜ Krediidiinfo

Küsi hinnapakkumist juba täna!

Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!