KORTERMAJA renoveerimine - Väiksemad küttekulud, soe ja ilus fassaad
Võta meiega ühendust

Kortermaja renoveerimine juba aastaid on KredEx koostöös korteriühistutega panustanud majade korrastamisse ja hoonete energiatõhususe suurendamisse kui prioriteetsesse tegevussuunda. Tänavu jõudis Eesti erinevatesse piirkondadesse erakorralises mahus toetusi kolmes erinevas etapis. Lisandus ka renoveerimislaen, et anda ühistutele lisavõimalusi rekonstrueerimiseks vajaliku laenu saamiseks pankade kõrval ka KredExist.

Kortermaja renoveerimine üle Eesti ja korda tehtud sadu nõukaaegseid kortermaju, mille ehituskvaliteet võib kõikuda seinast seina ja mis juba oma ehitusaastast tulenevalt vajavad hädasti tänapäevastamist. Tihtipeale võib aga elanikele, kes majas 10, 20 või isegi 40 aastat elanud, tunduda veidi hirmutav ette võtta Kortermaja-renoveerimine-soojustamine-renoveerimisprojekt-kredexsuuremahulisem rekonstrueerimine, kus lisaks maja välisilmet muutvatele töödele paigaldatakse nüüdisaegsed tehnosüsteemid ning kõrvuti KredExi toetusega tuleb arvestada ka laenuga.

Samas näitab kogemus kõikjalt Eestist, kodulinna suurusest ja asukohast sõltumata, et kui esimene “julge” ühistu on tööd ette võtnud, tekib huvi ka naabritel. Ning nii polegi enam üllatuseks kui mõnes linnaosas on kortermajad kobaras korda tehtud ja kogu kvartal uue ilme saanud.

Kui rääkida tehnilises keeles, siis korterelamu terviklik rekonstrueerimine suurendab märkimisväärselt hoone energiatõhusust ja pikendab selle eluiga. Samuti tõuseb selle väärtus kinnisvaraturul. Hüvesid on teisigi – küttearved vähenevad, paraneb oluliselt ventilatsioon ja sisekliima ning mis pole sugugi vähemolulisem, kodumaja on palju nägusam.

Sel aastal on KredExi toetuste raames kokku eraldatud Eesti linnades ja alevites korterelamute kordategemiseks ligikaudu 70 miljonit eurot. Toetuse abil ei saa me mitte ainult paremad elamistingimused Eesti inimestele, vaid tööd saavad ka ettevõtted, kes annavad tööd meie tublidele töömeestele ja -naistele.

 

Umbusk kaob naabrite eeskujuga ehk kõrval renoveeritud korteriühistuga

Eesti inimene on loomult ettevaatlik, see on meid toonud läbi kõiksugu raskuste. Samas – miskit pole meile armsamat oma kodust. Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika, on kõigile tuttav vanasõna. Aga kui juba lõigata, siis hästi!

Viljandis Paalalinna rajoonis viiekorruselises korterelamus ühistut juhtiv Kristjan Endrekson kirjeldab üsna traditsioonilist juhtumit, kuis algne umbusk asendus ehteestiliku kaalutlemise järel eduka renoveerimisprojektiga.

Renoveerimisprojekt sai alguse tegelikult 2013-14, kui tegime energiaauditi ja vaatasime detailselt üle, mis seisukorras meie maja on. Aasta hiljem tegime ka esmase kalkulatsiooni rekonstrueerimise teostamiseks, kuid toona jäi ühistu renoveerimise osas veel kõhklevale seisukohale ja panime projekti ajutiselt ootele,” kirjeldab Kristjan nüüdseks uue ilme saanud maja kordategemise algust. Kuid tegusad ühistu eestvedajad ei heitnud meelt.

kortermaja-soojustamine-korteriühistu-renoveerimine

Ajutiselt said projekteerimistööd küll tallele pandud, kuid kui naabruskonnas hakkasid teised majad uut ilmet võtma ning omavahelistes suhtlustes tulid välja uuendamise eelised, muutusid ka meeleolud.

“Kui naabermajad said juba uue ilme, siis tuli küsimusi – meil oli ju ka projekt ning miks meie ei võiks seda ette võtta?” räägib Kristjan, kelle sõnul võttis ühistu projekti uuesti ette, viis asja detailseks ning ühistu andis ka oma heakskiidu rekonstrueerimiseks.

Peamine, milles ühistujuhi sõnul seisnes nii potentsiaal kui ka kõhklused, oli tulevikuvaade – energiaauditi põhjal oli oodata küttekulude alanemist poole võrra (rääkimata kenamast majast ja paremast sisekliimast), kuid kas see tõesti katab ka võetava lisakohustuse. “Muidugi oli alguses skepsist, et ju peab hakkama rohkem maksma ja see mõistetavalt teeb ettevaatlikuks. Aga kui juba kuulsime ka teiste kogemusest ning võtsime arvutused aluseks, nägid elanikud – tõesti, fassaad, kütte- ja veesüsteemid saavad korda ning maja soojaks ja selle arvelt maksamegi vähem. Ja täna ongi meie reaalsed küttekulud sellised, et kokku koos laenumaksega kulud ei kasvanud, aga maja on korras,” märgib ta.

Sarnast kogemust jagavad ka teised. Samamoodi viiekorruselise ja 85 korteriga maja ühistut juhtiv Aare Topnik märgib, et eeltegevustele kulus tegelikult paar aastat – jõuda ühistuliikmete seas üksmeelele, ajada korda kõik vajalikud dokumendid.

Kristian Kruuser & Kaupo Kikkas

 

Spetsialisti nõu ja kortermaja rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Üks, millega alguses ehk hirmutavana näivat paberimajandust (mis täna suuresti loomulikult elektrooniline) vältida, on asjatundliku konsultandi kaasamine. Iseenesest on taotlusprotsess ja dokumentatsioon selge ja mitte ülemäära keeruline, kuid teisalt nõuab siiski pidevat tähelepanu, et kõik

korterelamu-kortermaja-fassaadi-soojustamine

nõutu õigeaegselt ja õigel kujul esitatud saaks.

Kui kortermaja renoveerimine juba ette võtta, siis kindlasti on ühistule soovitus kohe alguses kaasata oskaja tehniline konsultant. Nõu saab küsida kas juba oma kodupiirkonnas neid ehitustöid teinud korteriühistutelt või ka näiteks ehitajatelt – projekteerijatelt – hea, kui neil oleks ka varasem kogemus. Lisaks on KredExil nimekiri tehnilistest konsultantidest erinevate piirkondade lõikes. “Asjatundja abiga väheneb märkimisväärselt oma ajakulu ning kogu digitaalne paberimajandus sujub kenasti. Milliseid dokumente on vaja, mida üldse teha esimese sammuna toetuse taotlemiseks; kus me protsessiga oleme jne,” kirjeldab Kristjan Endrekson spetsialisti kaasamise kasusid.

Ka Aare Topnik paneb südamele, et ülimalt oluline on ehitustööde ajal kõigi normdokumentidega kursisolek, kuna need võivad vahepealsel ajal ka muutuda. “Meil olid probleemiks Päästeameti poolt seatud tingimused. Need olid aasta varem meie naabruses sama ehitaja poolt renoveeritud sama tüüpi maja puhul palju leebemad. See, et kõik osapooled ei olnud muudatustega kursis, tekitas ühistule otsest rahalist kahju. Seda oleks saanud ära hoida pädevam tehniline konsultant ja omanikujärelevalve,” toob ta välja regulatsioonidega kursisolemise vajaduse.

 

Korterelamu, kortermaja renoveerimine ja rahastamine – KredEx aitab nii toetuse kui ka renoveerimislaenuga

Sel igatepidi erakordsel aastal on ka rekonstrueerimistoetuse väljastamisel mitmesuguseid muudatusi. Toetuseks on ettenähtud kokku 71 miljonit eurot, raha saavad enne 2000. aastat ehitatud kortermajad ning taotlusvoor on avatud kuni rahade ammendumiseni.

“Oktoobri lõpu seisuga on toetusega kaetud ligikaudu 40 miljonit ehk ühistutele võib soovida julget pealehakkamist – raha veel on ja tasub veel sel aastal kodu korrastamisse panustada.“

“Kõige põhimõttelisem erinevus tavapärase rekonstrueerimistoetusega puudutab tööde mahtu – korterelamu toetusega on võimalik saada toetust ka väiksematele eraldiseisvatele töödele, kui maja asub sellises piirkonnas, kus ruutmeetri hind jääb alla 200 euro. Sellisel juhul on toetuse määr 30% tööde maksumusest,” sõnas KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. korterelamu-renoveerimine-rekonstrueerimine

Veel üks oluline muudatus on korteriühistutele pakutav võimalus taotleda renoveerimislaenu KredExist – seda juhul, kui pank on laenu andmisest keeldunud või pakutud tingimused on ebamõistlikult kulukad. Laenu suurus ühistu kohta on kuni 3 miljonit eurot.

“Uue renoveerimislaenu ellukutsumise tingis ühistute vajadus ja nende tagasiside. Eestis on kahjuks piirkondi, kus ühistud ei saa maja korrastamiseks pangast vajalikku laenu kinnisvara madala turuväärtuse tõttu,” rääkis Triin Reinsalu. “Samas on nii KredExi kui Eesti riigi jaoks on oluline, et igas Eesti nurgas saaks inimesed elamistingimusi parandada ja oma korterelamu korda teha.”

KredExi väljastatava laenuga saab rahastada renoveerimistöid alates väiksematest (katuse vahetus, akende vahetamine, fassaadi soojustus) kuni korterelamu tervikliku rekonstrueerimiseni välja. Laenu saab loomulikult kombineerida eelkirjeldatud rekonstrueerimistoetusega ja sõltuvalt Eesti piirkonnast 30-50% tööde maksumusest toetuse abil katta. Renoveerimislaenu saamise tingimuseks on, et varasem laenutaotlus on panga poolt tagasi lükatud või panga pakutud tingimused on ebamõistlikud nagu näiteks liiga lühike tähtaeg või tavapärasest kõrgem intress.

Seega ükskõik kus kaunis Eesti paigas te ka ei elaks – KredExi toel on võimalik oma kodu korda teha. Lisaks rahastamisele on KredEx ka energiatõhususe alane kompetentsikeskus, seega seisame hea ka selle eest, et majad saaksid korda ja seda meetoditel, mis on teaduslikult põhistatud.

 

Kortermaja renoveerimine arvudes

Alates 2015. aastast kuni novembri alguseni on KredExile Pärnumaalt esitatud 32 korterelamu rekonstrueerimistoetuse taotlust kogusummas 8,8 miljonit eurot. Olulise osa panustavad ka korteriühistud ise – nende projektide kogumaksumus on 20,5 miljonit eurot.

Kokku on korterelamud alates 2015. aastast KredExi rekonstrueerimistoetuse abil investeerinud renoveerimisse 305 miljonit eurot ja toetuse taotlusi on esitatud KredExile nende aastate jooksul umbes 700.

Toetust saab taotleda enne 2000. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks

  • Maksimaalne toetussumma on miljon eurot ühe korterelamu kohta terviklikul rekonstrueerimisel
  • Maksimaalne toetuse määr on Tallinnas ja Tartus 30% maksumusest, nendega külgnevates omavalitsustes ja seal, kus kinnisvara turuväärtus on maa-ameti tehingute andmebaasile tuginedes kõrgem kui 500 eurot/m2, on toetuse määr 40%
  • Kõikjal mujal Eestis saab toetust kuni 50% rekonstrueerimismaksumusest
  • Rekonstrueerimistöid võib teostada ka osaliselt, sellisel juhul on toetusemäär 30% ja maksimaalne toetussumma 100 000 eurot.
  • Juba varasemalt tehtud parendustöid ei pea ümber tegema, kui rekonstrueerimise käigus saavutatakse soovitud energiatõhususarvu klass
  • Toetatavad tööd on mh: fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine; rõdude ja lodžade rekonstrueerimine; katusetööd ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine; akende, välis- ja tuletõkkeuste vahetamine või renoveerimine; küttesüsteemi asendamine ja rekonstrueerimine; vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine; soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine.
  • Vaata lähemalt kõiki toetuste liike ja tingimusi KredExi kodulehelt www.kredex.ee.

Kortermaja-renoveerimine-kredex-soojustamine

 

Allikas: Pärnu Postimees

Allikas: KredEx

 

Küsi hinnapakkumist juba täna!

Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!

Vaata ka:
Tehtud ehitustööd
Katusematerjal müük
Katuse remont, parandus ja hooldusteenused, katuseabi
Lamekatusetööd ja lamekatuse ehitus, soojustamine, remont, renoveerimine
Puistevilla paigaldus, pööningu soojustamine(tuulesuunajad, käiguteed)