Kortermaja, korterelamu renoveermine ja soojustamine - KredExi toetused
Võta meiega ühendust

Tänavu läheb ELi tulemusreservist kortermajade ehk korterelamute reoveerimiseks ja renoveerimistoetuseks 28,5 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga on kasvanud kortermaja ja korterelamute renoveerimistoetuse maht ning muutunud on kredexi korteriühistu renoveerimistoetuse taotlemisprotsess 2020 aastaks.

«Sel aastal kasvas KredExi toetus korterelamute rekonstrueerimistoetusele maht võrreldes eelmise aastaga 11 miljoni euro võrra ning sellest saab hinnanguliselt renoveerimis abi umbes 80 korteriühistu korterelamut,» sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Kortermaja-renoveerimine-soojustamine-fassaaditööd

«Ühelt poolt on selle meetme eesmärk teha kortermaja renoveerimistööd korda ja muuta neid järjest energiatõhusamaks, aga teisest küljest loodame, et see aitab riigis tegutsevaid ehitusettevõtteid oludes, kus kriisi tulemusena uusi tellimusi varasemas mahus peale ei tule,» lisas ta.

Korterelamute KredExi toetused 2020 aastal

Kui varem valiti renoveerimistoetuse saajad välja taotluse esitamise järjekorra alusel, siis seekordses taotlusvoorus pannakse renoveeritavad kortermajad hoopiski pingeritta. Pingerea moodustamise aluseks võetakse rekonstrueeritava hoone energiasäästu maht – mida suurem on korterelamu praeguse energiatarbimise ja projekteeritava energiavajaduse vahe, seda kõrgem on korteriühistu koht pingereas. Võrdse energiasäästu mahu puhul saab pingereas kõrgema koha kortermaja, millel on suurem suletud netopinna ehk kasuliku pinna suurus.

Teise muudatusena jaotatakse kortermaja renoveerimistööd eri piirkondadesse ning piirkonna renoveerimis toetussumma aluseks on regiooni korteriomandite arv ja kinnisvara väärtus ehk suurema toetuse saavad nii suurema korteriomandite arvuga korteriühistu piirkonnad kui ka madalama korteriomandite turuväärtusega korterelamu piirkonnad.

Kortermajade renoveerimine ja korterelamu soojustamine Eesti maakonnad

KredExi toetuse – taotluspiirkonnad jagunevad Põhja-Eestiks (Harjumaa, sealhulgas Tallinn), Lääne-Eestiks (Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaa), Kesk-Eestiks (Järva-, Lääne-Viru- ja Raplamaa), Kirde-Eestiks (Ida-Virumaa) ja Lõuna-Eestiks (Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Viljandi-, Võru ja Tartumaa, sealhulgas Tartu linn).

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Jüri Rass selgitas, et kortermajade renoveerimise taotlejate piirkondadesse jagamine on oluline toetuse ühtlasema jagunemise tagamiseks. «Seni abi saanud elamutest kolmandik asub Tallinnas ning kolmandik Harjumaal, Tartumaal ja Tartu linnas. Riigi regionaalarengu suundade kohaselt tuleks arengut soodustavaid meetmeid suunata enam suurtest keskustest väljapoole ning just see uuendus paneb maapiirkondade korteriühistud suuremate linnade omadega võrdsemasse positsiooni,» ütles ta.

Uus taotlusvoor avaneb 11. juunil, rohkem infot selle kohta ilmub lähiajal KredExi kodulehele.

Allikas: www.postimees.ee

 

Küsi hinnapakkumist juba täna!
Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!

Vaata ka:
Tehtud ehitustööd
Katusematerjal müük
Katuse remont, parandus ja hooldusteenused, katuseabi
Lamekatusetööd ja lamekatuse ehitus, soojustamine, remont, renoveerimine
Puistevilla paigaldus, pööningu soojustamine(tuulesuunajad, käiguteed)