Katuse vahetus, katusetööd, katusematerjal ja katusehooldustööd
Võta meiega ühendust

Katuse vahetamine ja katusetööd on tähtis ettevõtmine – et katus näeks aastakümneid hea välja ja oleks kvaliteetne, tuleks mitmed nüansid läbi mõelda. Katuse ehitamisse peaks loomulikult kaasama oma ala spetsialistid.

Katusetöödega tegeleva firma Kpartner projektijuhi Ilja Shoisi sõnul tuleb katuse vahetamine või uuendamine päevakorda, kui katusekattematerjal on silmnähtavalt oma ea ära elanud. „Kui tekivad lekked, siis tuleks vaadata, kas katust on võimalik vajaminevates kohtades osaliselt remontida või tuleb terves ulatuses katusetööd teha,“ nendib ta.

Kas katuse vahetamiseks ja katusetöödeks on vaja ehitusluba?

Et enamikel inimestel ei ole katuste vahetamise ja katusetööde osas kogemust, tuleks kaasata katusespetsialist, kes nõustab, teostab vajalikud arvutused ja pakub välja joonised. Esmalt paneb spetsialist paika, millise katusega on tegu – kas lame- või viilkatus ning milline on katusekalle.

„Seejärel saab paika panna katusematerjalid, edaspidi vaadata keskkonna- ja maastikunõudeid, järgida katusematerjali tootja juhiseid ning erinevate katusematerjalide liitetööd. Keerukamad katusekohad tuleb ehitajaga läbi arutada. Samuti see, et aluspind saaks valitud katusekattematerjalile õige, hea ja kindel,“ kõneleb Shois. See viimane on muuseas sagedane viga, mida tehakse – vahetades välja ainult katusekattematerjali ja jättes vana aluspinna, võib niiskus koguneda maja konstruktsioonidesse ja kahjustused aina süvenevad. Pikas perspektiivis tehakse iseendale karuteene.

Katusetööde alguses on tarvilik hinnata ka katusekonstruktsioonide olukorda. Üldiselt, kui läheb katusevahetuseks on mõistlik kõik katusega seonduvad tööd korraga ja õiges järjekorras ära teha – korstnad, läbiviigud, katuseredelid, käiguteed, katuseluugid, tuulekast, vihmaveesüsteem. „Korstna ladumine tasub võimalusel vana katusekatte ajal teostada. Kui korsten valmis, siis uus katusekate,“ märgib Shois.

Enne katuse vahetama hakkamist tuleks aga uurida, kas selleks on vaja ehitusteatist või ehitusluba. Kui katusevahetus muudab maja välisilmet või tuleb sinna juurdeehitisi, siis on ehitusteatis vajalik. Selle saamiseks tuleb esitada ehitusprojekt. Juhul kui katusekate vahetatakse samalaadse vastu ning välisilmes muutusi ei tule, pole ka luba vaja.

Tihti valitakse katusematerjal lähtuvalt hinnast Katusematerjalid-lisatarvikud-profiilplekk-katuseplekk

Ilja Shoisi sõnul on Eestis kõige enam viilkatuse materjalina kasutusel plekk-, eterniit- ja kivikatused ning lamekatuste puhul SBS bituumenmaterjalid. Asjatundja tõdeb, et paljuski paneb eestimaalase jaoks valiku paika hind.

Enamik inimesi võib esimese katusematerjalina eelistada kivikatust, kuid tihti arvatakse, et see on võrreldes plekk-katusega liiga kallis. Tegelikkuses on nii, et õhukese pleki saab küll kivist soodsamalt, kuid eluiga on võrreldes kivikatusega tunduvalt lühem. Seega laias laastus võitu ei ole.

Loomulikult on eluiga oluline faktor katusematerjali valimisel. Kui kivi eluiga võib olla isegi 100 aastat, siis eterniidil on see umbes 60 ja rohkemgi, plekil aga 50-100 aastat kõik sõltub katusetüübist – katusekalle, erinevad liitekohad, ja keskkond ehk ümbritsev. Siinkohal panebki Shois südamele: „Vastupidavuse määrab tootja garantii ja kindlasti on oluline keskkond. Erinevad materjalid käituvad erinevalt.“

Juhul kui eluruumid asuvad otse katuse all, on määravaks faktoriks, kui vaikne valitav katusematerjal on. Siinkohal on heaks valikuks kivikatus, mis on müravaba ning sellele langevad sademed ega tuul ei häiri elanikke. Samas aga on tänapäeval katuse soojustus aina paksem ning müra vaibub.

Katusematerjali valimisel peaks veel arvesse võtma ka maja välisilmet (milline materjal sinna sobiks), mis oli senine materjal ja missugune on kandekonstruktsiooni seisukord.

Kuival perioodil on kõige mugavam katust vahetada

Katuse vahetamiseks, katusetöödeks sobiv aeg on just nüüd alanud.

„Parim on tegutseda kõige kuivematel kuudel, kuna siis saab korraga palju tehtud. Sügiseti võib ka teha, kuid sademehulk on kokkuvõttes aasta suurim,“ sõnab Shois. Talvekuudel katust vahetades on kindlasti rohkem vaja ette planeerida. „Tuleb vaadata, kas see on mõistlik, uurida milline on katus – kas lamekatus või viilkatus – ning missugused on lahendused. Alles seejärel saab töökäike planeerida.“

Katuse vahetamiseks, katusetöödeks kuluvat aega on raske ette ennustada, sest seda mõjutavad paljud faktorid. „Sõltub katuse suurusest ja katusetöö mahukusest ning erinevate materjalide nurkade liitelahendustest katustel. Samuti mängivad rolli katuse aluskonstruktsiooni, katusekatte ja läbiviikude ning lisadetailide keerukus. Peale selle ilm,“ loetleb Shois.

Mis info on vaja katusefirmale saata?

Katuse, soojustamine, soojustus, Lamekatuse soojustamine, katuse soojustustööd

Et saada katusefirmalt hinnapakkumist, tuleb saata hoone vaated ning täpsed mõõdud. „Kui keegi ei soovi või ei oska mõõta, siis pakuvad katuseehitajad tasulist mõõtmisteenust ning esmast konsultatsiooni. Alles seejärel tuleb hinnapakkumine,“ seletab Shois.

Katuse ehitamise hind koosneb aga väga erinevatest komponentidest – sõltub taas, millist katust ehitatakse. „Viilkatuse puhul mõjutab hinda puitmaterjal, soojustus, kinnitused, aluskate, eterniit-, kivi-, plekkkatusekate ja muud lisad (turvatooted, aknad, läbiviigud). Lamekatuse puhul põhiliselt soojustus, kinnitused, SBS bituumenmaterjal ja muud lisad (turvatooted, aknad, läbiviigud). Vajadusel kombineeritakse variante omavahel,“ selgitab ta. „Kindlasti on hind kallim, kui läbiviike on rohkem, katus keerukas asukohas, viilkatus järsukaldeline ning ehitusligipääs keeruline. Lamekatuste puhul siis, kui soojustust on rohkem, SBS rullmaterjalid kvaliteetsemad ja kallimad, samuti läbiviike palju ja ligipääs raskem – sel puhul on ka katusetööd rohkem.“ Oluline on märkida ära seegi, et erinevate ettevõtete hinnapakkumisi uurides tuleb tähele panna, kes mida täpselt pakub – et ei juhtuks, et hakatakse võrdlema võrreldamatuid pakkumisi.

Väga oluline on ette arvestada ka materjalikaoga. Mida suuremad on katusematerjali tükid, seda suuremad saavad olema ka materjalikaod.

Katuse eest on tuleb hoolitseda – katuse hooldustööd

Katust kahjustavad mitmed faktorid, mis on vältimatud. „Kahjustajateks on UV-kiirgus, tuuled, suuremad sajuhood, raske lumi, plekkkatusele ka happed,“ toob Shois välja. Küll aga saab majaelanik ise katuse eest hoolitseda, et see võimalikult pikki aastaid vastu peaks. Näiteks on katusekattematerjali tootja pannud kaasa hooldusjuhised, mida tuleks järgida. „Plekkkatust võiks iga paari aasta tagant pesta – oleneb muidugi, kus see asub ning millises keskkonnas. Kui see on kasepuu all, siis kindlasti,“ osutab Shois.

Kas katust saab ise puhastada või peaks selle töö usaldama spetsialistile? Shois leiab, et see sõltub nii katuse keerukusest kui ka sellest, kui vana inimene on. „Lihtsama katuse saab inimene puhastatud ise. Keerukama ja järsema katuse hooldustööd võiks usaldada igapäevategijatele. Talvel soovitan katuselt eemaldada suurema lumekoormuse vastavalt katuse ehitaja poolt antud juhisele,“ annab ta nõu.

Ka siis, kui otseselt millegi üle kaevata ei ole, võiks kaks korda aastas katusele pilgu peale heita – nii väljast kui ka toas lagedele. Parimad ajad selleks on kevadel pärast lume sulamist ja sügisel pärast lehtede langemist.

 

Küsi hinnapakkumist juba täna!
Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!

Vaata ka:
Tehtud ehitustööd
Katusematerjal müük
Katuse remont, parandus ja hooldusteenused, katuseabi
Lamekatusetööd ja lamekatuse ehitus, soojustamine, remont, renoveerimine
Puistevilla paigaldus, pööningu soojustamine(tuulesuunajad, käiguteed)