Katuse remont, parandus, hooldus, mida kontrollida ja mis järjekorras?
Võta meiega ühendust

Talve taandudes tulevad nähtavale nokitsemist vajavad kohad nii majas sees kui väljas. Üheks oluliseks osaks kevadisest ülevaatusest on katus

Kevad on ideaalne aeg katuse kontrollimiseks ja vajalike parandustööde läbiviimiseks, katuse remont. Suviti ja sügiseti on spetsialistid väga hõivatud ning sügiseste sademetega on katusetööde ja katuse remondi tegemine hulga keerulisem. Nii siis tasub võimalikult vara oma hoone katusele kontroll teha, soovitatavalt esimeste sula ilmadega, et panna suve hooajaplaan paika.

 

Katust kontrolli spetsialisti abiga

Katuse kontrolli tuleks läbi viia nii väljast kui seest vaadeldes. Välisel vaatlusel on oluline jälgida, et katus poleks vanema maja puhul aastatega viltuseks või auku vajunud. Kui visuaalselt on näha katuses ebatasasusi, tuleks esimesel võimalusel katus sirgeks ajada.

Kui väliselt pole murekohti näha, peaks katust vaatama ka pööningult. Pööningult on näha võimalikud lekked ning ka soojustuse korrasolek. Muuhulgas tasub üle vaadata katusekatte  kinnituskohad. Roostetanud või kulunud kinnituskohad võivad olla need, kust lekked tekkima hakkavad. Iga pisem viga võib olla kõige kurjajuur, sadevesi tungib igalepoole. müüri-ladumine-hind

Vajadus katust vahetada või renoveerida sõltub katuse tüübist. Katuseehituse spetsialist Ilja Šois sõnab, et viilkatuste puhul tuleb hinnata eeskätt katusematerjali kulumist, kas katusel esineb lekkeid või lahtiseid ja vildakaid kohti. Lamekatuste puhul soovitab ta jälgida kiltkivi olemasolu: „Kui kivi on märgatavalt vähe, siis tuleb katus uuesti paigaldada.“ Seda aitavad hinnata spetsialistid, kes tunnevad materjale ja hindavad katuse seisukorda tervikuna. Suuremad vead on spetsialistile kohe näha, lamekatuse kalded on paigast ära, sadeveeloigud üle lubatud piiri, igasugused sõlmed on pragulised, muljunud, katusekaevud ja sadevee äravoolud ja tuulutus pole nõuetekohased ning üldiselt esineb hulga muid puudusi veelgi.

Kui katus näeb veel viisakas välja, kuid sel on mõned üksikud lekked, saab need suure tõenäosusega parandada ilma suurema renoveerimise või katuse väljavahetamiseta. „Hea spetsialist näeb ette, kust katus võib veelgi lekkima hakata,“ soovitab Ilja Šois pöörduda ka asjatundjate poole enne, kui mingeid töid ette võtta. Nii võib kokku hoida ka märkimisväärse summa hilisematelt spetsialisti katuse remont avariiväljakutsetelt ja parandustöödelt. Ennetus on parim viis säästa nii aega, raha kui oma vara ja tervist. Katuse ehitus ja hooldus on teema, hea spetsialist oskab pakkuda vastavalt katusetüübile ja keerukusele mitmeid erinevaid lahendusi koos erinevate garantiipikkustega katusekattematerjalidele ja sõlmedele ning omanikul on hea vastav katuse lahendus ning tööde sisu näha ja hea valik otsus langetada.

 

Katus parandusse! Katuse remont!

Kui selgub, et katusel on siiski olulised vead ja puudujäägid, tuleb selgeks teha, kas on võimalik katust renoveerida või tuleb see terves ulatuses välja vahetada. Renoveerimise korral vahetatakse välja erinevad katusekatted. See hõlmab endas hulganisti töid, mille abil turgutada olemasolev katus taas töökorda. „Vana katusekatte lammutus, katuse alusroovituse ja sarikate remont või vana roovituse väljavahetus ning uue katusekatte paigaldus koos lisatarvikutega katusel,“ loetleb spetsialist renoveerimise käigus tehtavaid töid. SBS-katusekate-bituumenkatus

Kui aga renoveerimistöödest ei piisa, läheb katus vahetusse. Katuse väljavahetamine on suurem ja kallim ettevõtmine. Selle käigus vahetatakse sarikad või fermid, kuhu luuakse uus aluskate, tuulutus, roovitus, läbiviigud ja katusekate koos turvatarvikute ja lisadega. Mahukas ettevõtmine algab müürlatist ja korralikust vahelaest, kuhu püstitatakse sarikad ja toolvärk ning on ka katuse erilahendusi saavutades eluruumides kõrged, nurklikud ja avarad laed.

Samuti tuleb läbi mõelda ka soojustuse osa, mis oleks normikohane ning järgiks energiatõhususe miinimumnõudeid ning katuse uuendamisega mõistlik ära teha olgu see siis viilkatus või lamekatus kuid jälgida tuleb ka seda, et katuse soojustamise planeerimine hõlmab projekteerimistöid kus renoveerimisprojektis pannakse paika lahendus ning tuleohutusnõuded.

„Uue katuse puhul peaks iga kodu omanik endale selgeks tegema, mis tüüpi on katus ning kuidas selle eest edaspidi hoolt kanda,“ selgitab Šois, et hooldus on see, mis annab katusele pikema kestvuse ning esteetilise välimuse. Uue katuse puhul tuleks omanikel endale selgeks teha, millised on keerukamad sõlmekohad, mida on vaja sagedamini kontrollida ning teha vastavad toimingud, et tulevikus poleks lisakulusi. Mõistlik ja minimaalne kontroll ehk katuse hooldus on sügisperioodil enne lume tulekut, kus tuleb veenduda katuse puhtuses ja korrasolekus, keerukamad katused tuleb ülevaadata kaks korda aastas kaasates ka kevadperioodi.

Kindlasti soovitab spetsialist koostöös töövõtjaga läbi rääkida kõik võimalikud kaasnevad kulud ning lisatööd, mida oleks uue katuse paigaldusel mõistlik ära teha. Nii on hoone omanikul kindlustunne, et üllatusi ei tule nii katusel kui eelarves ning saab tulemus aastakümneteks kõik hilisemad otsused ei pruugi olla just kõige soodsamad. Tervikpilt võib algul tunduda kallis kuid hiljem on tulemus parem ja lõppkokkuvõttes soodne.

 

Viilkatus või lamekatus?

Katuse ehitamise planeerimine algab oma soovi mõtestamisest, kas soovitakse viil- või lamekatust. Lamekatuse korral jääb reeglina hoone teisele korrusele rohkem ruumi, kuid viilkatuse eluiga on näiteks kuni kolm korda pikem lamekatusest.

Lamekatus on katus, mille kalle on kuni 10°. Lamekatuse kandeelemendiks on rõhtne või veidi kaldu alustarind. Lamekatuse katmise võimalused on ulatuslikult piiratud. Lamekatustena käsitletakse ka muutuva kaldega rullmaterjalist kattega katuseid, kus kalle võib olla 0° kuni 90° (kuplid, kaared, erikujud) ning katuste ehitamisel kasutatakse lamekatuse ehitamise materjale ja tehnoloogiat. Lamekatustele ehitatakse kas sisemise (katusekaevud) või välimise (vihmaveerennid, vihmaveetorud) vihmavee äravooluga süsteemid. Vajab rohkem hooldust.

Viilkatus on katusetüüp, millel on vähemalt kaks kaldus külge, mis kohtuvad katuseharjal ja vertikaalsed otsaseinad. Enamasti kasutatakse viilkatuseid eramute ja väiksemate hoonete katuste ehitamiseks. Suurtele hoonetele ehitatavad viilkatused muutuvad ehituslikult keerukamaks, raskemaks ja kulukamaks kui lamekatused. Seepärast on mõistlik ehitada suurematele hoonetele lamekatused. Viilkatuse kaldus konstruktsioon on usaldusväärne vee äravoolusüsteem. Nurga all olev samm tähendab, et vesi ja lumi võivad hõlpsasti katuselt libiseda. See vähendab lekkeohtu, mis omakorda tagab, et katuse kahjustused vähenevad ja vastupidavus ajas on suurem.

 

Allikas: www.postimees.ee

 

Küsi hinnapakkumist juba täna!
Säästa küttekuludelt!
Kuni 45%!

Vaata ka:
Tehtud ehitustööd
Katusematerjal müük
Katuse remont, parandus ja hooldusteenused, katuseabi
Lamekatusetööd ja lamekatuse ehitus, soojustamine, remont, renoveerimine
Puistevilla paigaldus, pööningu soojustamine(tuulesuunajad, käiguteed)